BELANGRIJKE BESTUURSMEDEDELING

Op de algemene leden vergadering van zaterdag 23 juni j.l is het volgende besloten:

Contributie senioren wordt verhoogd naar €18,00

Contributie jeugd- en verenigingsleden wordt verhoogd naar €12,50

Bij 3 maanden contributie achterstand volgt een onmiddelijk speelverbod.

Indien leden geen automatische incasso hebben dient een heel jaar vooruit te worden betaald.

Leden met stichting leergeldbonnen dienen deze voor 1 september 2018 in te leveren anders dient men ook hier 1 jaar vooruit de contributie te betalen.

De incasso’s van de nieuwe contributiebedragen gaan in per 1 juli 2018.

Kleding wordt niet meer door de vereniging gewassen, elk elftal dient er zelf verantwoordelijk voor te zijn dat de kleding wordt gewassen.

Kantineprijzen blijven ongewijzigd.

Het bestuur 23-6-2018